Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
www.slaskie.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
www.gdos.gov.pl

 

 

Instytut Medycyny Praca i Zdrowia Środowiskowego

 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest Instytutem Badawczym prowadzącym w oparciu o statut badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także liczne zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Istotnym wyróżnikiem Instytutu jest unikalna w kraju Przychodnia Medycyny Środowiskowej i jedyne Centrum Szkoleniowe Zdrowia Środowiskowego. Ponadto, ma tu siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy

www.imp.sosnowiec.pl 

 

 

Struktura wydziału:

 

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii
Katedra Geologii Podstawowej
Katedra Geologii Stosowanej
Zakład Stratygrafii i Paleontologii
Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu
Katedra Geografii Ekonomicznej
Katedra Klimatologii
Katedra Geomorfologii
Katedra Geografii Fizycznej
Samodzielny Zakład Geo – Ekoturystyki

W Platformie biorą udział Dr Mieczysław Leśniok i Dr Mariola Jabłońska badający m.in. zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i oceną ich oddziaływania na zdrowie człowieka

 

 http://www.us.edu.pl/zmiennosc-stezenia-i-skladu-pylow-atmosferycznych-w-zaleznosci-od-warunkow-meteorologicznych-i-ocena

  www.wnoz.us.edu.pl


 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu jest największym przewoźnikiem KZK GOP. Przedsiębiorstwo zostało utworzone 1997 roku. Obecnie PKM Sosnowiec obsługuje 68 linii KZK GOP na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i GOP.

 www.pkm.pl

 

Wśród obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, znajdują się: 2 stadiony piłkarskie (Stadion Ludowy i Stadion im. J. Ciszewskiego), 3 boiska piłkarskie („Klimontów”, „Niwka” i „Ostrowy” – na obiekcie klimontowskim prócz boisk do piłki nożnej znajduje się również tor kolarski), 2 korty tenisowe, 4 hale sportowo – widowiskowe („Milowice”, „Niwka”, „Zagórze”, „Żeromskiego”), przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka nożna halowa, siatkowa, koszykowa, ręczna, rugby, judo, ju – jitsu, boks, szermierka, tenis ziemny i tenis stołowy, oraz obiekt przeznaczony do treningów m.in. w zakresie sportów walki czy sportów siłowych (Pawilon „Ostrowy”), ponadto 2 kryte pływalnie („Klimontów”, „Żeromskiego” – gdzie prócz basenów pływackich zlokalizowana jest także siłownia), oraz 2 kąpieliska („Niwka”, „Sielec” – dodatkowo wyposażona w uniwersalne boiska sportowe), 2 skate parki („Sielec”, „Zagórze”), a także Stadion Zimowy. Miejskim obiektem sportowym, administrowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, jest zlokalizowany przy al. Mireckiego stadion lekkoatletyczny, przy którym funkcjonują także boiska do siatkówki plażowej oraz korty tenisowe. Do obiektów sportowo – rekreacyjnych Sosnowca należy też zaliczyć obiekty przyszkolne (m.in. zewnętrzne boiska do gier drużynowych, w tym boiska wybudowane w ramach rządowego Programu „Moje boisko – Orlik 2012”, poza tym bieżnie, skocznie lekkoatletyczne, sale gimnastyczne, szkolne siłownie i baseny), administrowane przez dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjno – wychowawczych. Miejską bazę sportową wzbogaca wyposażony w 3 wyciągi Stok narciarski „Środula”, usytuowany w Sosnowcu – Zagórzu. Zarządca Stoku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w okresie zimowym przygotowuje bogatą ofertę dla narciarzy i snowboardzistów, natomiast w okresie letnim włącza się w organizację m.in. imprez rowerowych, motocrossowych czy moutainboardowych. Ponadto na terenie Stoku funkcjonuje siłownia na świeżym powietrzu.

 www.mosir.sosnowiec.pl

 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 

 http://www.mzzl.pl