Szakmai fórumok

A „Take a Breath — TAB” (Lélegezz!) projekt 2011. augusztusában kezdődött 8 partner együttműködésével 5 országból. Projektünk a városi légszennyezési állapotának egészségügyi hatásaira fókuszál és keresi a helyi megoldásokat a városi környezetegészségügy javítására.

A TAB projekt egyik vállalása, hogy helyi szinten ún. Közösségi Szakmai Fórumot (HEP - Healthy Environment Platform) hoz létre és működtet a környezetegészségügyi problémák helyi megismerésére és kezelésére.

A második HEP ülés igazolta, TAB projekt fontosságát és a helyi összefogás szükségességét. A projekt a transznacionális, partneri együttműködés szintjén is előre lépett. A helyzetértékelő tanulmány után, a közös módszertan alapján település-egészségügyi és légszennyezett­ségi állapot értékelés helyi és közös SWOT elemzés készült.

A harmadik találkozó arra ad lehetőséget, hogy a projekt előrehaladásáról beszámoljunk és elkezdjük a első sorban a helyi adaptációs akciótervek és helyi fejlesztési/képzési tervek körvonalazását.