Dne 16.10.2013 se zúčastnili zástupci projektového partnera Ústecký kraj projektu „TAB – Take a breath!“ na regionální konferenci „Ultrajemné částice a zdraví“ v Drážďanech – Pillnitz. Konference se zúčastnili stakeholdeři projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ a další účastníci, zejména z řad odborné veřejnosti. Celkem se zúčastnilo asi 50 osob. Příspěvky jednotlivých přednášejících byly zaměřené na problematiku měření ultrajemných částic, na chybějící legislativu v obou zemích, která by řešila ultrajemné částice. Zajímavé byly přednášky týkající se znečišťování ovzduší vlivem dopravy. V přednáškách zaměřených na vliv ultrajemných částic na zdraví byl zdůrazněn význam velikosti částic, které člověk vdechuje. Čím menší jsou částice, tím jsou nebezpečnější, neboť zůstávají v těle člověka, v buněčné struktuře a prakticky se jich tělo není schopné zbavit.

Společný projekt německých a českých partnerů zkoumá vztah mezi ultrajemnými částicemi a zdravím v bývalém „Černém trojúhelníku“. Cílem projektu je dát regionálním aktérům k dispozici vědecky podložená opatření ke snížení škodlivin v ovzduší. V tomto jsou si oba projekty podobné a pro zástupce projektu „TAB – Take a breath!“ byla konference a následné pracovní setkání všech partnerů dne 17.10. 2013 zajímavé a přínosné pro další práci na projektu TAB.